Sistem e-Baki

Semua anggota yang sedang berkhidmat, bekas anggota dan pesara MARA yang mempunyai pinjaman/ pembiayaan kemudahan MARA dikehendaki menggunakan Sistem e-Baki bagi membuat cetakan penyata akaun secara online menggantikan penyata akaun bercetak yang dikeluarkan oleh MARA sebelum ini. Sebarang masalah dan pertanyaan capaian dan cetakan penyata akaun pinjaman/ pembiayaan kemudahan MARA boleh dikemukakan melalui e-mel ebakistaff@mara.gov.my

Leave a Reply

Your email address will not be published.