YOUNG TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME (YTP)

MARA sebagai sosio-economic engineering agency di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLW) sentiasa komited melahirkan usahawan berkaliber, pemimpin korporat, profesional dan modal insan kompeten bertaraf dunia yang berintegriti. Young Talent Development Programme (YTP) adalah khusus kepada pelajar cemerlang lepasan SPM 2017 yang memiliki sahsiah diri terpuji dan jati diri yang tinggi sebagai peneraju modal insan ke arah menjayakan agenda transformasi negara di masa hadapan. Keutamaan diberikan kepada pemohon dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah di luar bandar dan bandar (B40 & M40) tertakluk kepada Dasar dan Syarat semasa MARA. BPP Hunting Line: 03-26132087 / 32050 / 32092 / 32053 / 32073 E-mail untuk masalah teknikal Sistem MyEduloan: myeduloan@mara.gov.my

Leave a Reply

Your email address will not be published.